Seven Chakra Tumblestone Set

Seven Chakra Tumblestone Set

Regular price £8

1st Chakra (Base, Root) - Hematite

2nd Chakra (Sacral) - Carnelian

3rd Chakra (Solar Plexus) - Citrine

4th Chakra (Heart) - Green Aventurine

5th Chakra (Throat) - Sodalite

6th Chakra (Third Eye) - Amethyst

7th Chakra (Crown) – Clear Quartz (Master Healer) the amplifier